Sosiaalinen kuntosali

SOKU

Hyvinvointi koostuu kolmesta osa-alueesta. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi muodostavat toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden. Parhaimmillaan ne tukevat toisiaan. Jokaisen osa-alueen huomioiminen tukee aktiivista ja hyvinvoivaa elämää.

SOKU® on yli 60-vuotiaille sekä työikäisille suunnattu harjoittekonsepti, joka perustuu vuosikelloon ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin. Liikunnan lisäksi ja tueksi teemoista keskustellaan ja opitaan ryhmän kesken.

Harjoittelumallia voidaan toteuttaa esimerkiksi kuntokeskuksissa, kunnissa tai palvelu- ja senioritaloissa. Nimestään huolimatta SOKU®a voidaan toteuttaa myös ilman kuntosalilaitteita.

SOKU®n ohjaajakoulutus ja materiaalipankki antavat ohjaajille valmiudet keskustelun vetämiseen, motivointiin, oivalluttamiseen ja yli 60-vuotiaiden sekä työikäisten liikunnan ohjaamiseen. Koulutus auttaa ottamaan mahdollisimman asiantuntevasti huomioon asiakkaiden erityistarpeet ja mahdolliset rajoitteet. Ammattitaitoisten ohjaajien ohelle voidaan ryhmäläisistä kouluttaa vertaisohjaajia.

SOKU® 60+

SOKU® 60+ on suunnattu yli 60-vuotiaille. Se palvelee ikäryhmän terveyttä ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Harjoittelu on rakennettu yli 60-vuotiaiden erityistarpeisiin.

 

Liikunnan lisäksi SOKU® koostuu ohjatuista oppimishetkistä ja keskustelusta. Teorian ja keskustelun tavoitteena on lisätä tietoa, tarjota oppimisen kokemuksia ja vahvistaa motivaatiota. Keskustelu antaa tilaisuuden jakaa käytännön vinkkejä, esimerkkejä ja vertaistukea ryhmäläisten kesken. Osallistujat saavat mahdollisuuden tarkastella ja muuttaa omia tottumuksiaan.

 

SOKU® 60+:n tavoitteena on tuottaa yli 60-vuotiaille kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen harjoittelumahdollisuus, joka

 • Motivoi liikkumaan ja huolehtimaan itsestään, myös jokapäiväisessä arjessa
 • Mahdollistaa tavoitteellisen ja monipuolisen harjoittelun
 • Huomioi ikääntyvien ja yksilön erityistarpeet
 • Luo sosiaalisia kohtaamisia ja vertaistukea
 • Tuo aktiivisuutta, rytmiä ja sisältöä elämään
 • Luo oivalluksia sekä onnistumisen ja oppimisen kokemuksia    

 

Yli 60-vuotiaiden kokemuksia SOKU®:sta:

 

 • ”Mukavaa yhdessäoloa, motivoi ja muistuttaa itsensä huolehtimisen tärkeydestä”
 • ”Olen saanut monipuolista tietoa ja hyviä vinkkejä omaan liikkumiseen ja hyvään oloon.”
 • ”Eri liikkeitä tulee tehtyä paremmin ja laitteita tulee käytettyä monipuolisemmin ”

SOKU® Työikäiset

Työikäisten SOKU® -valmennus on työikäisille (työttömille) suunnattua tavoitteellista, turvallista ja oivalluttavaa matalan kynnyksen hyvinvointivalmennusta. Tavoitteena on herättää kiinnostus terveelliseen ja aktiiviseen elämäntapaan lisäämällä liikuntaa arkeen ja sitä kautta pyrkiä parempaan elämänhallintaan. Jokainen ryhmätapaaminen sisältää liikunnan lisäksi teoriaa, keskustelua ja tehtäviä hyvinvoinnin osa-alueista.

 

Osallistujat laativat omista lähtökohdistaan arvoihinsa perustuvan tavoitteen omat voimavaransa huomioiden. Liikkumisosuus voidaan toteuttaa nousujohteisesti kuntosaliharjoitteluna tai räätälöidysti ryhmäliikuntana.

 

Työttömien kokemuksia SOKU® -valmennuksesta:

 

 • “Keskustelu antoi mahdollisuuden tutustua toisiin ryhmäläisiin paremmin. Sosiaaliset estot ja pelot vähenivät. Opin jakamaan asioita”
 • ”Valmennus oli monipuolinen, keskusteluista sai uusia näkökulmia ja liikkumisosuuksissa opin tekemään liikkeet oikein. Opin itsestäni paljon, myös kehollisesti.”
 • “Liikkumismotivaatio nousi reilusti, sain kuntosaliharjoittelusta uuden harrastuksen ja jatkan sitä kurssin jälkeenkin”
 • “Kiitos kun olette valinneet ammatiksi tämän. Olette oikeita ihmisiä vetämään valmennusta”
 • “Valmennus oli ensimmäinen todellinen askel kohti työelämää”
Kysy lisää

OHJAAJILTAMME

Laura Hotari
Fysioterapeutti / Yrittäjä

+358 40 508 4086

laura.hotari@innote.fi

Sanni Rintakomsi

Sanni Rintakomsi
Fysioterapeutti

sanni@sannifysio.com

Suvi Tiilikainen

Suvi Tiilikainen
Fysioterapeutti

suvi.a.tiilikainen@gmail.com

Maarit Arola

Maarit Arola
Maarit Arola
Fysioterapeutti

maarit.arola@innote.fi
(Äitiyslomalla)