Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arjen toimintakykyä

Sosiaalinen kuntosali SOKU®

Hyvää oloa, liikettä

ja oppia ikä kaikki!

Ihmisen hyvinvointi koostuu kolmesta osa-alueesta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi muodostavat toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden. Parhaimmillaan ne tukevat toisiaan. Jokaisen osa-alueen huomioiminen tukee aktiivista ja hyvinvoivaa elämää sekä parantaa arjen toimintakykyä.

SOKU® on yli 60-vuotiaille sekä työikäisille suunnattu harjoittelukonsepti, joka perustuu vuosikelloon ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin. Se pitää sisällään ryhmäliikuntaa, arjen toimintakykyä parantavaa toimintaa sekä erilaisista hyvinvointiteemoista keskustelemista. Konsepti on fysioterapeuttien ja sosionomien yhdessä kehittämä ja sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi kuntokeskuksissa, kunnissa tai palvelu- ja senioritaloissa. Nimestään huolimatta SOKU®a voidaan toteuttaa myös ilman kuntosalilaitteita.

SOKU® Työikäisille

Matalan kynnyksen hyvinvointivalmennus

Työikäisten SOKU® -valmennus on työikäisille (työttömille) suunnattua tavoitteellista, turvallista ja oivalluttavaa matalan kynnyksen hyvinvointivalmennusta. Tavoitteena on herättää kiinnostus terveelliseen ja aktiiviseen elämäntapaan lisäämällä liikuntaa arkeen ja sitä kautta pyrkiä parempaan elämänhallintaan. Jokainen ryhmätapaaminen sisältää liikunnan lisäksi teoriaa, keskustelua ja tehtäviä hyvinvoinnin osa-alueista.

Henkilökohtainen harjoitteluohjelma

Osallistujat laativat omista lähtökohdistaan arvoihinsa perustuvan tavoitteen omat voimavaransa huomioiden. Liikkumisosuus voidaan toteuttaa nousujohteisesti kuntosaliharjoitteluna tai räätälöidysti ryhmäliikuntana.

Työttömien kokemuksia SOKU®

“Keskustelu antoi mahdollisuuden tutustua toisiin ryhmäläisiin paremmin. Sosiaaliset estot ja pelot vähenivät. Opin jakamaan asioita”

”Valmennus oli monipuolinen, keskusteluista sai uusia näkökulmia ja liikkumisosuuksissa opin tekemään liikkeet oikein. Opin itsestäni paljon, myös kehollisesti.”

“Kiitos kun olette valinneet ammatiksi tämän. Olette oikeita ihmisiä vetämään valmennusta”

“Valmennus oli ensimmäinen todellinen askel kohti työelämää”

SOKU® 60+

Kokonaisvaltaista terveyttä ja toimintakykyä yli 60 -vuotiaille

SOKU® 60+ on suunnattu yli 60-vuotiaille. Se palvelee ikäryhmän terveyttä ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Harjoittelu on rakennettu yli 60-vuotiaiden erityistarpeisiin.

Liikunnan lisäksi SOKU® koostuu ohjatuista oppimishetkistä ja keskustelusta. Teorian ja keskustelun tavoitteena on lisätä tietoa, tarjota oppimisen kokemuksia ja vahvistaa motivaatiota. Keskustelu antaa tilaisuuden jakaa käytännön vinkkejä, esimerkkejä ja vertaistukea ryhmäläisten kesken. Osallistujat saavat mahdollisuuden tarkastella ja muuttaa omia tottumuksiaan.

Konseptin tavoitteet

SOKU® 60+:n tavoitteena on tuottaa yli 60-vuotiaille kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen harjoittelumahdollisuus, joka

  • Motivoi liikkumaan ja huolehtimaan itsestään, myös jokapäiväisessä arjessa
  • Mahdollistaa tavoitteellisen ja monipuolisen harjoittelun
  • Huomioi ikääntyvien ja yksilön erityistarpeet
  • Luo sosiaalisia kohtaamisia ja vertaistukea
  • Tuo aktiivisuutta, rytmiä ja sisältöä elämään
  • Luo oivalluksia sekä onnistumisen ja oppimisen kokemuksia

Yli 60-vuotiaiden kokemuksia SOKU®:sta

”Mukavaa yhdessäoloa, motivoi ja muistuttaa itsensä huolehtimisen tärkeydestä”

”Olen saanut monipuolista tietoa ja hyviä vinkkejä omaan liikkumiseen ja hyvään oloon.”

”Eri liikkeitä tulee tehtyä paremmin ja laitteita tulee käytettyä monipuolisemmin ”